κάμπτω

κάμπτω
έκαμψα, κάμφθηκα
1. λυγίζω κάτι: Πιτυοκάμπτης λεγόταν αυτός που έκαμπτε τις κουκουναριές.
2. κάνω στροφή: Το αεροπλάνο έκαμψε ανατολικά.
3. καταβάλλομαι, εξαντλούμαι: Με έκαμψαν τα βάσανα.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Look at other dictionaries:

  • κάμπτω — kam̃p as pres subj act 1st sg κάμπτω kam̃p as pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμπτω — κάμπτω, έκαμψα βλ. πίν. 11 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • κάμπτω — (AM κάμπτω) 1. (μτβ.) λυγίζω, κυρτώνω κάτι, καθιστώ κυρτό κάτι που ήταν ευθύ, καμπυλώνω 2. μέσ. κάμπτομαι λυγίζομαι, κυρτώνομαι, λυγίζω το σώμα μου, σκύβω, καμπουριάζω 3. (μτβ. και αμτβ.) βαδίζοντας ή πλέοντας παρακάμπτω κάποιο σημείο, στρέφομαι …   Dictionary of Greek

  • καμπτῷ — καμπτός flexible masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμπτον — κάμπτω kam̃p as pres part act masc voc sg κάμπτω kam̃p as pres part act neut nom/voc/acc sg κάμπτω kam̃p as imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) κάμπτω kam̃p as imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμπτεσθε — κάμπτω kam̃p as pres imperat mp 2nd pl κάμπτω kam̃p as pres ind mp 2nd pl κάμπτω kam̃p as imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμπτετε — κάμπτω kam̃p as pres imperat act 2nd pl κάμπτω kam̃p as pres ind act 2nd pl κάμπτω kam̃p as imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμπτῃ — κάμπτω kam̃p as pres subj mp 2nd sg κάμπτω kam̃p as pres ind mp 2nd sg κάμπτω kam̃p as pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμψαι — κάμπτω kam̃p as aor imperat mid 2nd sg κάμπτω kam̃p as aor inf act κάμψαῑ , κάμπτω kam̃p as aor opt act 3rd sg κάμψη ebulus fem nom/voc pl κάμψᾱͅ , κάμψη ebulus fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κάμψει — κάμπτω kam̃p as aor subj act 3rd sg (epic) κάμπτω kam̃p as fut ind mid 2nd sg κάμπτω kam̃p as fut ind act 3rd sg κάμψις bending fem nom/voc/acc dual (attic epic) κάμψεϊ , κάμψις bending fem dat sg (epic) κάμψις bending fem dat sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”